FarmaBorsa API Dokümanı

Content-Type:application/json


İlan Ekleme
URL: api/Entegre/IlanKaydet
Post Edilecek Model;
public class ilanInput
{
  public string apiKey { get; set; }
  public string parola { get; set; }
  public string nick { get; set; }
  public int ilan { get; set; }
  public string urunErp { get; set; }
  public string urunAd { get; set; }
  public string barkod { get; set; }
  public int adet { get; set; }
  public int maxAdet { get; set; }
  public DateTime miad { get; set; }
  public int miadTip { get; set; }
  public decimal tutar { get; set; }
  public int aktif { get; set; }
  public bool borsadaGoster { get; set; }
  public string resimUrl { get; set; }
  public bool maxAdetGorunsun { get; set; }
  public decimal kdv { get; set; }
  public decimal psf { get; set; }
  public string kategoriAd { get; set; }
  public string markaAd { get; set; }
}

Dönecek Model;
public class ilanOutput
{
  public int urunTalep { get; set; }
  public int urun { get; set; }
  public int ilan { get; set; }
  public bool hata { get; set; }
  public string mesaj { get; set; }
}
              
Açıklamalar

· Hata true ise bir sorun vardır. Mesaj kısmını dikkate alınız.
· İlan 0 dan farklıysa; gönderdiğiniz ilan bilgilerine karşılık gelecek şekilde kaydediniz. Bu kodu ilanda güncelleştirme yaparken göndereceksiniz. (bize post ederken ilan 0 gönderirseniz yeni ilan olarak kayıt açılacaktır.)
· İlan 0 sa farklıysa; urunTalep kodunu kaydediniz. Yayınlamak istediğiniz ilanınız “Ürün Kartı Talebine” düşmüş demektir. Talep onaylandığında ilan yayınlanacaktır. İlan durumunu öğrenmek için 3. Sayfadaki dökümanı inceleyiniz.

Postman örneği;
{       
  "nick": "",   
  "parola": "", --parolanız   
  "apiKey": "", --size ait api key   
  "ilan": 0,  -- 0 gönderirseniz ilan insert edilir. 
  "urunErp": "", farmaborsa ile kendi tarafınızdaki ilişkilendirdiğiniz ürün kartı kodu. farmaborsa.com ilanlarım üzerinden erp kodu ilişkilendirme yapabilirsiniz. 
  "urunAd": "test",    
  "barkod": "345333453",    
  "adet": "5",    
  "maxAdet": "",    -- bir sepette satılacak maksimum adet. Zorunlu değildir. 
  "miad": "",  -- miad tarihi (DateTime formatında)
  "miadTip": "1", --1 se miad tarihli miad kullanılır, 2 se 12 Aydan Az, 3 se 12 Aydan Fazla  
  "tutar": "89.50",    
  "aktif": "1", -- aktif 1 ise ilan doğrudan yayınlanır. 0 ise yayında olmayan ilanlarınızda görünür
  "resimUrl": "https://cdn.farmaborsa.com/resimurl.jpg", -- ilan resmi yok ise buradaki alan dikkate alınır ve gerekli işlemler yapılır. 
}
               
İlan Ürün Talep
URL: api/Entegre/UrunTalepDurum
Post Edilecek Model;
public class urunTalepInput
{
  public string nick { get; set; }
  public string parola { get; set; }
  public string apiKey { get; set; }
  public int urunTalep { get; set; }
}

Dönecek Model;
public class urunTalepOutput
{
  public int urunTalep { get; set; }
  public int ilan { get; set; }
  public bool hata { get; set; }
  public string mesaj { get; set; }
}
              
Açıklamalar

Size dönülen urunTalep koduyla input class doğrultusunda url post ediniz. Yanıt tipi output class ındaki verilerden alabilirsiniz.

İlanlarım Listesi
URL: api/Entegre/IlanlarimListesi
Post Edilecek Model;
public class input
{
  public string nick { get; set; }
  public string parola { get; set; }
  public string apiKey { get; set; }
  public int pasif { get; set; }
}

Dönecek Model;
public class urunTalepOutput
{
  public int urunTalep { get; set; }
  public int ilan { get; set; }
  public bool hata { get; set; }
  public string mesaj { get; set; }
}
              
Postman örneği;
{
 "nick": "kullaniciAdiniz",
 "parola": "parolaniz",
 "apiKey": "keyBilginiz",
 "pasif": 0
}
Postman sonuç örneği;
{
 "hata": false,
 "mesaj": "BAŞARILI",
 "ilanlarimList": [
  {
   "sira": 1,
   "kod": 84380,
   "urunAd": "DAYLONG ACTINICA GUNES",
   "adet": 100,
   "maxAdet": 100,
   "op": 1462,
   "tutar": 78.9,
   "borsadaGoster": false,
   "urun": 40114,
   "miad": "1-2022",
   "miadText": "01-2022",
   "miadTip": 1,
   "miadTipAd": "Standart",
   "barkod": "7612076396470",
   "psf": null,
   "tutarAd": "78.90 TL",
   "resimUrl": "https://cdn.farmaborsa.com/Media/Urunler/40114/-80-ml.jpg"
  }
 ]
}
Açıklamalar

Hata true ise bir sorun vardır. Mesaj kısmını dikkate alınız.

Sipariş Listesi Detaylı
URL: api/Entegre/SiparisListesi
Post Edilecek Model;
public class input
{
  public string nick { get; set; }
  public string parola { get; set; }
  public string apiKey { get; set; }
  public int satisDurum { get; set; }
  public int satisKod { get; set; }
  public int sayfa { get; set; }
  public DateTime baslama { get; set;}
  public DateTime bitis { get; set; }
}satisDurum
1-Yeni Sipariş
2-Onaylandı
3-Kargolandı
4-Teslim Edildi
5-Alıcı Onayladı
8-İptal Edildi

satisKod (zorunlu değil)
satisKod var ise sadece o satış bilgisi (satisDurum dan bağımsız çalışır)
baslama ve bitis (zorunlu değil)
baslama ve bitis tarih format bilgisi: ay.gün.yıl (örnek 05.30.2021)

Dönecek Model;

Kullanıcı bazında sipariş bilgi
public class siparisBilgi
{
  public int satisKod { get; set; }
  public DateTime tarih { get; set; }
  public string utsNo { get; set; }
  public string nick { get; set; }
  public string ad { get; set; }
  public string unvan { get; set; }
  public string faturaUnvan { get; set; }
  public string adres { get; set; }
  public string tel { get; set; }
  public string vNo { get; set; }
  public string vDaire { get; set; }
  public string tc { get; set; }
  public string ePosta { get; set; }
  public string kargoBarkod { get; set; }
  public string kargoAd { get; set; }
  public decimal toplam { get; set; }
  public decimal kdvToplam8 { get; set; }
  public decimal kdvToplam18 { get; set; }
  public decimal genelToplam { get; set; }
  public List ilanList { get; set; }
}
              
Kullanıcı bazında siparişlerin ilan bilgileri
public class ilan
{
  public int kod { get; set; }
  public int urun { get; set; }
  public string urunAd { get; set; }
  public string barkod { get; set; }
  public int kdv { get; set; }
  public string miad { get; set; }
  public int adet { get; set; }
  public decimal birimFiyat { get; set; }
  public decimal netFiyat { get; set; }
  public decimal netToplam { get; set; }
}

Postman örneği;
{
 "nick": "kullaniciAdiniz",
 "parola": "parolaniz",
 "apiKey": "keyBilginiz",
 "pasif": 0
}
Açıklamalar

· Hata true ise bir sorun vardır. Mesaj kısmını dikkate alınız.
· Birim Fiyat kdv dahil fiyatıdır.

Durum Bazında Satış Listesi
URL: api/Entegre/satisDurumBazindaSatisListesi
Post Edilecek Model;
public class input
{
  public string nick { get; set; }
  public string parola { get; set; }
  public string apiKey { get; set; }
}
Açıklamalar

· Hata true ise bir sorun vardır. Mesaj kısmını dikkate alınız.

Satışı Onay-İptal Yapma
URL: api/Entegre/SiparisOnayIptalIslem
Post Edilecek Model;
public class siparisIslemInput
{
  public string apiKey { get; set; }
  public string nick { get; set; }
  public string parola { get; set; }
  public int satisKod { get; set; }
  public bool iptal { get; set; } //sipariş onaylanacaksa false, iptalse true
  public int satisDurumDegistirmeSebep { get; set;} //kodları aşağıda belirtiliyor
  public string aciklama { get; set; } //açıklama varsa yazılabilir. Boş geçilebilir bir alan
}
Açıklamalar

· Hata true ise bir sorun vardır. Mesaj kısmını dikkate alınız.
SİPARİŞ İPTALSE;
satisDurumDegistirmeSebep bilgileri:
· Ürün Stokta Kalmadı. (Kod:7)
· Sorun Oluştu. (Kod:8)
· Diğer. (Kod:10)

Kargo Çıktısı Link Oluşturma
URL: api/Entegre/KargoLinkiOlusturma
Post Edilecek Model;
public class kargoLinkInput
{
  public string apiKey { get; set; }
  public string nick { get; set; }
  public string parola { get; set; }
  public int satisKod { get; set; }
}
Dönen Model;
public class kargoLinkOutput
{
  public bool hata { get; set; }
  public string mesaj { get; set; }
  public string link { get; set; }
}
Açıklamalar

· Hata true ise bir sorun vardır. Mesaj kısmını dikkate alınız.
satisDurumDegistirmeSebep bilgileri:
· Ürün Stokta Kalmadı. (Kod:7)
· Sorun Oluştu. (Kod:8)
· Diğer. (Kod:10)

Sipariş Listesi Alıcı İçin
URL: api/Entegre/SiparisListesiAlici
Post Edilecek Model;
public class input
{
  public string nick { get; set; }
  public string parola { get; set; }
  public string apiKey { get; set; }
  public int satisDurum { get; set; }
  public DateTime baslama { get; set;}
  public DateTime bitis { get; set; }
  public int satisKod { get; set; }
}
satisDurum Bilgisi:

10-Hepsi
0-Yeni Sipariş, Onaylandı, Kargolandı
1-Yeni Sipariş
2-Onaylandı
3-Kargolandı
4-Teslim Edildi
5-Alıcı Onayladı
8-İptal Edildi

baslama ve bitis tarih format bilgisi: ay.gün.yıl (örnek 05.30.2021)

satisKod bilgisi: satisKod var ise sadece o satış bilgisi (satisDurum dan bağımsız çalışır)

Dönen Model;

Kullanıcı bazında sipariş bilgi
public class siparisBilgi
{
  public int satisKod { get; set; }
  public DateTime tarih { get; set; }
  public string nick { get; set; }
  public string utsNo { get; set; }
  public string satisDurumAd { get; set; }
  public string kargoBarkod { get; set; }
  public string kargoAd { get; set; }
  public string satFaturaUrl { get; set; }
  public decimal toplam { get; set; }
  public decimal kdvToplam8 { get; set; }
  public decimal kdvToplam18 { get; set; }
  public decimal genelToplam { get; set; }
  public List ilanList { get; set; }
}
Kullanıcı bazında siparişlerin ilan bilgileri
public class ilan
{
  public int kod { get; set; }
  public int urun { get; set; }
  public string urunAd { get; set; }
  public string barkod { get; set; }
  public int kdv { get; set; }
  public string miad { get; set; }
  public int adet { get; set; }
  public decimal birimFiyat { get; set; }
  public decimal netFiyat { get; set; }
  public decimal netToplam { get; set; }
}
Açıklamalar

· Hata true ise bir sorun vardır. Mesaj kısmını dikkate alınız.
· Birim Fiyat kdv dahil fiyatıdır.

Sipariş Adet Güncelleme
URL: api/Entegre/SiparisMiktarDegistirerekOnaylaTalep
Post Edilecek Model;
public class input
{
  public string nick { get; set; }
  public string parola { get; set; }
  public string apiKey { get; set; }
  public string satisMiktarOnayList { get; set; }
  public int satisKod { get; set; }
}
Dönen Model;
public class kargoLinkOutput
{
  public bool hata { get; set; }
  public string mesaj { get; set; }
  public string link { get; set; }
}
Açıklamalar

· Hata true ise bir sorun vardır. Mesaj kısmını dikkate alınız.
satisMiktarOnayList Bilgisi:
UYARI:siparişe ait tüm ürünleri burada göndermek zorundasınız!

Göndereceğiniz veri string'tir. Aşağıda bir örnek mevcuttur. 2 adet ürün olan bir sipariş örneği:
"10000-2,10001-4" sipariş 2 ürün ve biri 2 adet diğeri 4 adet ten oluştuğunu varsayalım. "10000-0,10001-3" adet değişime göndereceğiniz örnek
* 10000: satışKoda ait kod alanlarıdır. 4. Kitaplıkta Sipariş listesinde tarafınıza dönen "satis" alanını göndereceksiniz. * 0: 10000 satış ına ait gönderebileceğiniz ürün miktarı

* 10001: satışKoda ait kod alanlarıdır. 4. Kitaplıkta Sipariş listesinde tarafınıza dönen "satis" alanını göndereceksiniz. * 3: 10001 satış ına ait gönderebileceğiniz ürün miktarı

Satılan Sipariş Faturası
URL: https://wapi.farmaborsa.com/Entegre/SatFaturaKaydet
Post Edilecek Model;
public class input
{
  public string nick { get; set; }
  public string parola { get; set; }
  public string apiKey { get; set; }
  public int satisKod { get; set; }
  public string dosyaUrl { get; set; }
}
Açıklamalar

· Hata true ise bir sorun vardır. Mesaj kısmını dikkate alınız.
· Alıcı sistem üzerinden siparişinin faturasını görüntüleme amacıyla kullanılmaktadır.

Ürün Erp Kaydet
URL: api/Entegre/UrunErpKaydetme
Post Edilecek Model;
public class input
{
  public string nick { get; set; }
  public string parola { get; set; }
  public string apiKey { get; set; }
  public int ilan { get; set; }
  public string urunErp { get; set; }
}
Açıklamalar

· Hata true ise bir sorun vardır. Mesaj kısmını dikkate alınız.
· Alıcı sistem üzerinden siparişinin faturasını görüntüleme amacıyla kullanılmaktadır.