Üyelik Sözleşmesi

İşbu sözleşme üyelik ve kullanım kurallarını düzenlemekte olup, bu sözleşme kabul edilmeden Farmaborsa’ya üye olunamaz. İşbu sözleşme ile aşağıda belirtilen kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Üye olmanız aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1. Taraflar

1.1 İşbu Bireysel Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır) "Meydankavağı Mah. Aspendos Bulv. No: 56/301 Muratpaşa, Antalya" adresinde bulunan ATTALEIA REKLAM VE ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca "FARMABORSA" / veya “ATTALEIA” olarak anılacaktır) ile www.farmaborsa.com ‚a “Üye” olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ve www.farmaborsa.com‘da yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" veya “Kullanıcı” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

1.2 www.farmaborsa.com adresi üzerinden çalışan FARMABORSA ya üye olan internet kullanıcısı (“Üye” / “Kullanıcı”) •Üye / Kullanıcı, web sitesine giriş yaparak ve/veya üye olarak Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu,içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümleri onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

“Portal” : www.farmaborsa.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “FARMABORSA”nın hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı” : Portal’a giriş yapan ve/veya üye olan ve Portal’da sunulan hizmetlerden,işbu kullanım sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ,Portal’a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Eczacı” : Portal’da sunulan hizmetleri kullanarak, ilan vermek suretiyle satış yapan veya diğer eczacılar tarafından satışa sunulan ilaç dışı ürünleri ,mal veya hizmetleri satın alan yasalarca “Eczacı” ünvanı almaya hak kazanmış serbest eczane sahibi eczacıyı ifade eder.

“Üye” : “Portal”a belirlenen şartlar dahilinde üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan eczacıyı ifade eder.

“Üyelik” : “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “FARMABORSA” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Bireysel kullanıcılar için üyeliğin temel şartı “üniversitelerin eczacılık fakültelerinden yasal eczacılık lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmuş olmak ve eczacı ünvanını taşıyor” olmaktır. “FARMABORSA” , içinde sadece eczane eczacılarının bulunduğu , dışarıya kapalı bir portaldır. Kullanıcıların sadece eczacı olduğu bu portalda üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “FARMABORSA” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “FARMABORSA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi": “Portal”da yer alan şartlar ve koşullardan oluşan, kullanıcının “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

"FARMABORSA Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "FARMABORSA"ya talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, izin verilen durumlarda sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“FARMABORSA Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye”nin işbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla “FARMABORSA” tarafından sunulan uygulamalardır. "FARMABORSA", "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"FARMABORSA Arayüzü" : FARMABORSA ve "Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "FARMABORSA Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “FARMABORSA”ya ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“FARMABORSA Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “FARMABORSA”ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“GLN numarası” : GLN global bir yer tanımlayıcı numarasıdır. Bu sistem içinde üretim yerleri,ithalatı yapan firmalar , ecza depoları ve eczaneleri tanımlamak üzere kullanılmaktadır.

3. “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi” ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “FARMABORSA” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “FARMABORSA” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak ve sözleşmede başta tanımlı olan “Eczane sahibi ECZACI” sıfatını taşıyor olmak ve “FARMABORSA” tarafından işbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2. “FARMABORSA” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri ve “Üye”nin "FARMABORSA" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.3. “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Üye"lerin, “FARMABORSA Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “FARMABORSA”nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

** FARMABORSA, sahibi olduğu kullanıcı portalı üzerindeki üyeliğin izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat talep hakkını saklı tutar.

4.5. Üye, FARMABORSA Kullanıcı Portalı üzerinden sunulan/sunulacak hizmetleri kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. FARMABORSA, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin erişimini engelleme, sona erdirme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

4.6. "Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "FARMABORSA", "Üye" tarafından "FARMABORSA"ya iletilen veya "Portal" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

4.7. "Üye", "FARMABORSA"nın yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.8. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. "Üye", "FARMABORSA"nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "FARMABORSA" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.9. “FARMABORSA”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “FARMABORSA Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “FARMABORSA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “FARMABORSA” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "FARMABORSA”nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “Üye”, üçüncü şahıslardan satın aldığı ilaç dışı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “FARMABORSA”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, satın alınan ilaç dışı ürünler için Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili ilaç dışı mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “FARMABORSA” yı ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.11. “FARMABORSA”, üyenin kişisel bilgilerini (ad, e-posta adresi, posta adresi, üye şifresi, GLN numarası), kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı olarak başka kişi ve kuruluşlar ile paylaşmaz. Bilgiler FARMABORSA tarafından istatistiksel bilgi edinmek için kullanılır. Bilgileriniz veritabanının bulunduğu sistem üzerinde FARMABORSA kullanıcı portalı ile birlikte korunmaktadır. FARMABORSA, Kullanıcı Portalı hizmetlerinin hatasız olması için mevcut tedbirlerini almıştır. Bununla birlikte FARMABORSA mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. FARMABORSA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir. Üye, FARMABORSA Kullanıcı Portalı’nın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.12. “FARMABORSA” Kullanıcı Portalı üzerinden yasal mevzuatlara uygun şekilde reklam ve tanıtım yapma hakkına sahiptir. Üye istatistiklerini reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

4.13. Üye, diğer üyelerin kullanım bilgilerine ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

4.14. “FARMABORSA“ hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman Kullanıcı Portalı üzerindeki bilgileri ve/veya hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

4.15. “FARMABORSA”, Kullanıcı Portalı’nın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih , saat ve zaman dilimi, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.16. “FARMABORSA“ nın tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini ve bilgilerini silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ”FARMABORSA“nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.17. “FARMABORSA” Kullanıcı Portalı üzerinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar ” ATTALEIA” mülkiyetindedir. Bu malzeme ve dokümanlar telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Kullanıcı portalı üzerinden yürütülen “ FARMABORSA” , “ATTALEIA”nın tescilli markasıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye,” FARMABORSA” Kullanıcı Portalı üzerinde yer alan malzemeleri ve dokümanları hiçbir surette izinsiz kopyalayamaz, çoğaltamaz ve yayınlayamaz.

4.18. “FARMABORSA”, üye bilgilerini , üyenin talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve üyeye ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir.

4.19. “FARMABORSA”, üye bilgilerini yasal zorunluluk halinde, yasal tebliğde bulunmak amacı ile veya ”ATTALEIA”nın ürünleri ile ilgili mülkiyet haklarını koruması veya savunması gerekli olduğunda açıklayabilir.

4.20. “ATTALEIA”, FARMABORSA Kullanıcı Portalı’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde her türlü tedbiri almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üyenin kullanıma bağlı olarak kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.21. “FARMABORSA”, ”üyelik ve gizlilik sözleşmesi”nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler tarafından kabul edilmiş sayılır.

4.22. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, “ATTALEIA” bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, “ATTALEIA” üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

4.23. “FARMABORSA”, Kullanıcı Portalı’nı amacı dışında kullanan üyeler için, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın, sınırlayıcı düzenlemeler yapabilir, tedbirler alabilir, yaptırımlar uygulayabilir. Bu tip amaç dışı kullanımlar için üyeden ücret talebinde bulunabilir.” FARMABORSA” ,bu talep ve ücretlendirmeyi istediği şekilde düzenleyebilir. Üye amaç dışı kullanım yapmayacağını , amaç dışı kullanım halinde öngörülen yaptırımlara razı olacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

4.24. “FARMABORSA”, www.farmaborsa.com üzerinden "Üye" tarafından gerçekleştirilen her bir satış işlemi karşılığında satış bedelinin %6 + kdv ’yi (banka hizmet bedeli dahil) oranında komisyona hak kazanacaktır. Eczacı olmayan üyeler açısından ise Farmaborsa’nın hak kazanacağı komisyon oranı Farmaborsa tarafından ayrıca belirlenecektir. Farmaborsa işbu maddede belirtilen komisyon oranını dilediği takdirde tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Bu durumda komisyon oranı değişikliği, anılan değişikliğin Farmaborsa tarafından uygulanmaya başlayacağı tarihin 7 (yedi) gün öncesinde, Farmaborsa tarafından Site üzerinden veya e-posta yoluyla Üye’ye bildirilecektir. Üye; belirtilen 7 (yedi) günlük sürenin bitimi itibariyle Site üzerindeki kullanımına son vermemesi halinde, yeni komisyon oranını kabul etmiş sayılacak ve Üye’nin sonraki satışlarında belirtilen komisyon oranı uygulanacaktır.

5. "FARMABORSA"nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. "FARMABORSA", işbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "FARMABORSA Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “FARMABORSA” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir

5.2. "FARMABORSA", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "FARMABORSA", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "FARMABORSA"nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "FARMABORSA" da yapabilir. "FARMABORSA" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.3. "FARMABORSA", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "FARMABORSA" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.4. "FARMABORSA"nın, "FARMABORSA" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6. FARMABORSA’NIN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla Farmaborsa üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların burada yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Farmaborsa’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.2. Farmaborsa, üyeler tarafından Farmaborsa Veritabanı"na yüklenen içeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır."FARMABORSA", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “FARMABORSA”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “FARMABORSA”nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

6.3. "Kullanıcı" , “Portal” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "FARMABORSA" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "FARMABORSA"nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "FARMABORSA" nın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

6.6. "FARMABORSA", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "FARMABORSA" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. www.farmaborsa.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, “FARMABORSA” işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına “Kullanıcı” onay vermektedir.

6.7. Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "FARMABORSA"nın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "FARMABORSA”nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

6.8. “FARMABORSA”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “FARMABORSA Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, “üye” ve “üyelik” bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “FARMABORSA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “FARMABORSA” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "FARMABORSA talep, dava ve takip hakları saklıdır.

6.9. "Portal"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "FARMABORSA"nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “FARMABORSA”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat” sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

6.10. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “FARMABORSA”nın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

6.11. “Üye"ler ilana koyduğu ve satıma arz ettiği ilaç dışı ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "FARMABORSA"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.12. "Üye", ilana koyduğu ve satıma arz ettiği ilaç dışı ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan diğer "üye"ye söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

6.13. Satıcı "üye", "Alıcı" üyeye karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin alıcı “üye”ye satımı veya takası, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder

6.14. "Üye", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ilaç dışı ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "FARMABORSA"ya yapılan taleplere karşı “FARMABORSA”yı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.15. Alıcı "üye", satıcı "üye"ler tarafından takasa sunulan ilaçların veya satıma arz edilen ilaç dışı ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği,miadı, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında “FARMABORSA”nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

"Üye"ler, "FARMABORSA" hizmetlerini, "FARMABORSA" bilgilerini ve "FARMABORSA"nın telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "FARMABORSA"nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "FARMABORSA" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "FARMABORSA"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz

8. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

"FARMABORSA", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "FARMABORSA" işbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "FARMABORSA" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "FARMABORSA"dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "FARMABORSA"nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya “ATTALEIA” tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. “ATTALEIA”, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde ANTALYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. Yürürlük

İşbu “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi” ve “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.
***Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.